POKEMON GO!

Pokeman Go adalah Permainan yang sedang meningkat naik sejak kebelakangan ini. Mungkin ramai tidak mengetahui perjalanan disebalik kejayaan Pokemon Go yang dicipta oleh John Hanke. Lelaki ini dilahirkan di San Francisco, Amerika ini perlu melalui 20 tahun sebelum mencapai kejayaan dengan permainan ciptaannya.

 

Image result for john hanke

Perjalanan John Hanke dalam membuat permainan telah bermula sejak 1996, waktu itu dia di peringkat sekolah. Antara permainan dan kejayaan yang telah dihasilkan:

** Permainan pertama yang diciptakan dengan genre MMO ( Massive    Multiplayer online) adalah Meridian 59. Kemudian permainan tersebut dijual kepada syarikat 3DO supaya dia boleh fokus pada projek seterusnya.

** Permainan Keyhole dengan konsep AR pertama di dunia. Dalam permainan ini, pemain boleh membuat gabungan konsep peta dunia dari udara secara 3D. Teknologi Google membeli permainan keyhole miliknya dan kemudian menukar namanya menjadi Google Earth pada 2005. Pada tahun 2010 Hanke bekerja di pasukan Google Geo untuk mencipta Google Maps dan Google Street View.

Merealisasikan permainan Pokemon

Hanke membentuk Niatic Labs iaitu pasukan developeryang dibiayai Google untuk membina permainan dengan konsep maps

Permainan Ingress

Langkah pertama yang dilakukan oleh Henka adalah membuat permainan pertama Niantic Labs yang diberi nama Ingress pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2014, Google dan Hanke berjenaka untuk menangkap Pokemon melalui aplikasi Google Maps. Akhirnya pada 6 Julai 2016, Pokemon Go dilancarkan secara rasmi di Amerika, Australia dan New Zealand.

Kunci kejayaan dari kisah hidup John Hanke adalah dia betul-betul passion, fokus pada cita-cita dan terus berusaha untuk mencapainya walaupun mengambil masa.